Kids atelier club

€ 199,00

Geeft het nummer op waarop je zelf bereikbaar bent in geval van calamiteiten

Mag je kind naar afloop van de workshop alleen naar huis?

Mogen we wat foto's maken waar je kind opstaat en gebruiken voor onze socials?

Kom je gezellig meedoen?